Wie zijn we?

Filmclub IJmond is een vereniging die gehuisvest is in Beverwijk. Dat betekent echter niet dat uitsluitend geïnteresseerden uit Beverwijk lid kunnen worden. Ook anderen uit de gehele regio zijn van harte welkom.
Onze filmclub bestaat uit zo’n 20 amateur-filmers. Daar zijn echte beginners bij, gevorderden en prijswinnaars. We heten zowel dames als heren welkom en dat heeft z’n voordelen: persoonlijke contacten worden snel gelegd, iedereen krijgt een kans om zijn producties te vertonen, elke stem wordt gehoord.
Toen filmclub IJmond  in 1959 (destijds nog Smalfilmclub) door een groep beginnende smalfilmers in de Da Costaschool in Velsen-Noord werd opgericht, was er alleen nog sprake van smalfilm, zowel dubbel-8 als super-8.
Inmiddels is dit materiaal geheel verdrongen door video. Alle leden gebruiken de PC  voor het digitaal monteren van videobeelden.
De belangrijkste doelstelling van elke videoclub, en dus ook van filmclub IJmond, is het peil van de filmproducties te verhogen. Wij streven naar kwaliteitsverbetering, zonder onze leden al te veel te belasten met professionele eisen en normen.
Wij willen iedere man of vrouw die een videocamera heeft gekocht en deze eens per jaar uit de doos haalt om een paar uur vakantieshots te maken én de videoamateur die in bredere kring dan het gezin een applausje zou willen verdienen, helpen om zijn product te verbeteren. Een tikje eerzucht wordt op prijs gesteld!
Mensen die onze filmgroep bezoeken,  zien meer dan alleen films maken ook is het een punt van sociaal contact; gezellig gepraat over de brede hobby, het samen doen en een  vraagbaak voor technische filmproblemen.

Contributie

De organisatie van de clubavond bijeenkomsten,  de zaalhuur en de bijdragen aan NH’63 en NOVA noodzaken de heffing van een redelijke contributie, deze  bedraagt  € 85,00 voor de 18 tot  clubavonden.

Donateurs


Filmclub IJmond
  is ook blij met donateurs. Het zijn mensen die niet (meer) actief filmen, maar de club wel een goed hart toedragen. Zij hebben geen stemrecht op de algemene ledenvergadering, maar zijn welkom op alle clubavonden.

Aspirant-leden


Filmclub IJmond
  wil dolgraag nieuwe leden opnemen, maar stelt nieuwkomers in de gelegenheid eerst twee keer te komen buurten, sfeer proeven. Na gebleken wederzijdse sympathie kan het aspirant-lid tot onze gezellige filmvriendenkring gaan behoren.