Wat doen we?

We houden eens in de 2 weken een clubavond. Deze vallen altijd op een dinsdagavond in de oneven weken (wk 1,3,5 etc),
van 20.00 uur tot +-22.30 uur. Zaal open: 19.30 uur.

Van medio mei tot medio september is er een zomerstop wat de clubavonden betreft. Het zomerseizoen wordt beschouwd als belangrijke periode voor het maken van (vakantie)films.

Cursussen

Door onze overkoepelende organisatie FAA NH’63 worden jaarlijks aan filmen gerelateerde cursussen georganiseerd. Voor meer informatie over regionale en landelijke activiteiten bij de secretaris.

Verbeteravonden

Videofilmclub IJmond is van mening dat iedere filmer zijn product moet kunnen laten zien. Op speciale avonden wordt de film vertoond en in groepsverband besproken. De leden geven hun opbouwende kritiek op de diverse onderdelen van het product zoals de techniek, de montage, de muzikale ondersteuning van de film etc. Zo krijgt de maker de gelegenheid zijn productie te verbeteren en aan te passen. Gebleken is dat het zeer leerzaam is omdat alle leden nauw en intensief betrokken worden bij de productie.
Verder zijn er2 verschillende wedstrijdavonden te weten:
Groepsfilms
We stimuleren met name het maken van clubfilms. Daarbij worden de taken van regisseur, cameraman/vrouw, geluidstechnicus, lichtman e.d. verdeeld in een groepje van de leden. Het zijn juist diegelegenheden waar we met plezier op terugkijken.

Apparatuur

De club beschikt over zeer goede eigen apparatuur, zoals een Blue ray-speler, een grootbeeldprojector (beamer) en een geluidversterker. De projectie geschiedt op een schitterend groot filmscherm(2 bij 3 meter).

Computer montage

De leden monteren met verschillende montagesystemen op de PC. Als u lid wordt, bestaat de mogelijkheid om assistentie cq les te krijgen van geroutineerde leden om uw systeem beter onder de knie te krijgen.

Waarom doen we dit allemaal?

Wat is voor de bezitter van een videocamera de meerwaarde van een lidmaatschap van filmclub IJmond? Meer te weten te komen: het feit dat hij of zij vrijwel ongemerkt en bij stukjes en beetjes leert wat er gedaan moet worden om films te maken die hoog worden gewaardeerd door familie, vrienden en een steeds groter wordende kring van belangstellenden. Een betere beloning dan een welgemeend applaus is niet mogelijk.